• Alle produkter

Reklamasjoner

Betingelser for retur og reklamasjon

For å påberope seg feil på varen (trans­portskade, se nedenfor) skal kunden re­klamere til Wulff Supplies omgående, dog senest 14 dager fra leveringsdato samt, i henhold til rutinebeskrivelsen nedenfor, returnere varen.

Kunden skal ankomstkontrollere alt gods for å verifisere at varen er feilfri. Transportskader skal påpekes til sjåfør ved mottak av godset. Kommer reklamasjonen inn etter 14 dager, forbeholder Wulff Supplies seg retten til å avgjøre hvordan ansvarsforholdet til kunden håndteres. Ingen retur av varer aksepteres uten etter avtale med Wulff Supplies.

Alle artikler må returneres i originalemballasjen.

Håndteringsgebyr for returer forårsaket av kunde beregnes til 10% av ordreverdien, eller minst kr. 300,-. Ingen retur mottas uten returnummer.

Begrenset tid for retur som ikke er relatert til garanti eller feil: 1 måned.

Returtransportskade forårsaket av defekt emballasje er ikke dekket av garantien. Ved reklamasjon skal kunden kontakte Wulff Supplies kundeservice per telefon 810 30 123 eller e-post kundeser­vice@wulffsupplies.no

Ved reklamasjon skal det alltid oppgis følgende opplysninger for å motta et aktuelt returnummer:

  • Artikkelnummer
  • Ordrenummer
  • Fakturanummer
  • Årsak til reklamasjonen

Obs: Mottatt returnummer ikke er likestilt med godkjent reklamasjon.

Returnummeret er gyldig i 14 dager og Wulff Supplies skal under denne tiden ha mottatt varen i retur.

Eventuelle transportskader som følge av mangelfull emballering debiteres kunden. Wulff Supplies forbeholder seg rett til produktkontroll av varen samt debitering av testavgift på NOK 250,- pluss moms dersom det ikke finnes feil ved varen og reklamasjonen underkjennes.