• Alle produkter

Kjøpsinformasjon

Garanti

Vi garanterer at alle våre varer er feilfrie ved levering.

Ved eventuell reklamasjon gjelder faktura som garantiseddel. Produktene leveres med de garantier som produsent eller leverandør tilbyr Wulff Supplies.

Ansvar

Foreligger det en feil som Wulff Supplies er ansvarlig for, påtar Wulff Supplies seg etter eget valg å avhjelpe feilen gjennom reparasjon, ny leveranse eller tilbakebetaling av kjøpesummen. Wulff Supplies eier retten til å henvise kunden direkte til respektive produsent eller til av denne anvist serviceverksted for feilretting.

Obs. at support og feilmelding kan være på engelsk for visse produsenter, i visse tilfeller kan feilmelding kun skje via produsentens e-post eller hjemmeside.

Wulff Supplies´ ansvar som følge av feil på vare er begrenset til hva som angis i disse allmenne salgsvilkår. Wulff Supplies bærer således inget direkte eller indirekte ansvar for leveranseforsinkelser, skadebringende egenskaper i varene, produktansvar, uteblitt gevinst, driftavbrudd, tap av lagret informasjon, merarbeid eller annen økonomisk skade.

Priser

Alle priser som vises i nettbutikken er dine egne avtalepriser. Alle priser er å forstå eks. mva. og frakt. Om ikke annet er oppgitt er toll og importavgift inkludert i prisen.

Prisene er angitt i norske kroner, hvis ikke annet fremgår av faktura.

Prisklausul

Prisene gjelder med reservasjon for endringer av valuta, priser på råmateriale og prisendringer fra våre leverandører. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil.

Vi forbeholder oss retten til endringer uten forvarsel. Forøvrig gjelder bestemmelser i samsvar med LKDs AL91.

Betalingsbetingelser

Betaling skal skje senest 15 dager etter fakturadato. Forsinkelsesrenter ved for sen betaling påløper med 8%.

Miljøhensyn

Av miljøhensyn har vi en minimum vareverdigrense per ordre.