• Alle produkter

Prisetiketter (60)

Klisterguide:

G1:1 = Svak gummiering, lim helt ut på kantene

G1 = Svak gummiering, ikke lim på etikettens kanter

G2 = Permanent

G5 = Kjøle- og fryseoptimalisert, (ned til -25C°)