• Alle produkter

Personvernregler

Personopplysningspolicy

1. Personopplysningspolicyens omfattelse

Under beskrives hvordan Wulff Supplies AB (org. nr 556694-9417), behandler personopplysninger i forhold til deg som kunde. Integritetsbeskyttelse er et spørsmål som prioriteres av oss. Det er derfor viktig for oss å beskytte dine personopplysninger og forsikre oss om at vår behandling av dem skjer på en korrekt og lovlig måte. I denne personopplysningspolicyen forklarer vi hvilke typer av personopplysninger vi kan komme til å behandle og i hvilken sammenheng vi behandler dem. Vi redegjør også for vår behandling av personopplysninger samt hvilke valg og hvilke rettigheter du har i relasjon til den. Vi ber deg lese gjennom vår personopplysningspolicy nøye og gjøre deg inneforstått med dens innhold. Vennligst noter at denne personopplysningspolicy gjelder behandling av personopplysninger for de vi er personopplysningsansvarlige for. Det innebærer at vi har ansvar for håndteringen og behandlingen av dine personopplysninger. Det innebærer også at det er til oss du ska henvende deg med spørsmål eller synspunkter, eller om du vil utnytte noen av de rettigheter du har i forhold til vår håndtering av dine personopplysninger.

2. Personopplysninger som behandles

Personopplysninger avser opplysninger som kan henføres til deg. Vi kan komme til å håndtere følgende personopplysninger som kan henføres til deg som kunde:

(a) navn;
(b) adresse;
(c) e-postadresse;
(d) telefonnummer;
(e) brukernavn og passord;
(f) ordreinformasjon;
(g) IP-nummer; samt
(h) annen informasjon som du oppgir ved dine kontakter med oss.

3. Formålet med behandlingen og rettslige grunner

Vi behandler dine personopplysninger for formålet å administrere våre kunderelasjoner, levere varer, gi support samt markedsføre våre varer og tjenester. Behandlingen skjer på basis av at det er nødvendig for at vi skal kunne fullføre vår avtale med deg og det firmaet du representerer samt for vår berettigede interesse av å nå ut med markedsføring.

4. Lagring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Vi behandler alltid dine personopplysninger i den utstrekning og under den tid vi er pliktige å gjøre det i følge lov.

5. Mottaker

Vi kan komme til å levere ut dine personopplysninger til våra personopplysningsassistenter, f.eks. selskaper som har vår ehandelsplattform, arbeider med fakturaadministrasjon eller IT- og skytjenester. I slike tilfeller inngås personopplysningsassistentavtaler som sikrer at dine personopplysninger kun behandles i følge denne personopplysningspolicy.

6. Cookies

Webplassen bruker s.k. cookies med formål å tilpasse din brukeropplevelse og foredre webbplassen.

Cookies behandles med støtte av ditt samtykke. Om du ikke aksepterer at cookies brukes kan du stenge cookies i din weblesers sikkerhetsinstillinger. Du kan også stille inn webleseren slik at du får et spørsmål hver gang en webplass forsøker å plassere en cookie på din datamaskin. Gjennom webleseren kan også tidligere lagrede cookies slettes. Se webleserens hjelpesider for mer informasjon. Videre kan du når som helst slette cookies manuelt fra din harddisk.

Observer at om du velger å ikke akseptere cookies kan funksjonaliteten komme til å begrenses på visse websider.

7. Dine rettigheter

Du har rett til å få bekreftelse på om vi behandler personopplysninger som berører deg, og i så fall få tilgang til disse personopplysninger og også informasjon rundt personopplysningene og vår håndtering av dem.

De data vi samler inn består kun av opplysninger som er brukt i din egenskap av representant for ditt firma, ingen personlige data lagres.

8. Tillegg og endringer

Vi kan komma til å lage tillegg eller endringer i denne personopplysningspolicy. Om vi gjør det kommer vi til å publisera den oppdaterte policyen på vår hjemmeside. Om så skjer så ber vi deg å lese nøye gjennom den oppdaterte personopplysningspolicyen.

9. Kontakt oss

For å oppdatere, rette eller slette opplysninger vi har om deg eller benytte rettigheter som tilkommer deg i følge ovenstående, er du velkommen til å kontakte oss på kundeservice@wulffsupplies.no

Denne personopplysningspolicy gjelder fra og med den 25 mai 2018.